Mød Flemming

Igennem mit arbejdsliv har jeg været sygeplejerske i Danmark, Grønland og Indien, leder på sygehus, medarbejder i et privat firma og chef og leder i det private erhvervsliv. Jeg kender til mange sider af samfundet - både på en privat arbejdsplads og på en offentlig – og det er den erfaring, jeg trækker på.


Sammen med min politiske erfaring som byrådsmedlem tæt på borgerne i Nordjylland og som folketingspolitiker på Christiansborg giver det mig en god forudsætning for at tale nordjydernes sag.
 

Jeg kender til mange sider af samfundet - både på en privat arbejdsplads og på en offentlig – og det er den erfaring, jeg trækker på, når jeg skal tage stilling til de problemstillinger, som betyder noget for danskerne. 

 

Jeg er født i Himmerland, nærmere bestemt i St. Brøndum. Min far var dengang præstegårdsforpagter og min mor arbejdede som sygehjælper.   

 

Jeg er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har også arbejdet som sygeplejerske en årrække både herhjemme, i Indien og Grønland og senere i Rebild. Derudover har jeg også igennem nogle år arbejdet som konsulent og senere salgschef i medicinindustrien, ligesom jeg har siddet år i byrådet i Skørping Kommune. 

 

I mit arbejde som sygeplejerske i Danmark såvel som Indien og Grønland har jeg oplevet konsekvenserne af de forskellige vilkår, mennesker bydes. Derfor er jeg i særdeleshed optaget af udjævning af ulighed, sikring af uddannelse og demokrati, at sikre en udviklings- og bistandshjælp, som står i forhold til vores rigdom samt lige ret for alle til sundhedsfremme og sygdomsbehandling.  

 

Fra min arbejdsplads på Christiansborg arbejder jeg for at forbedre den offentlige velfærd for alle grupper i samfundet. Børn og unge som ældre.  

Der skal være lige ret for alle. Kontrol skal erstattes af tillid til det enkelte menneske og den enkelte medarbejder.

Flemming Møller Mortensen, Socialdemokratiets sundhedsordfører

Som sundhedsordfører arbejder jeg for, at det danske sundhedsvæsen skal fungere effektivt, men ikke på bekostning af kvaliteten og patientsikkerheden. Det offentlige sundhedsvæsen skal styrkes og anerkendes. Derfor er jeg også glad for, at vi de næste fire år investerer yderligere 6,5 mia. kr. på sundhed i bl.a. i bedre og tidligere kræftbehandling, bedre behandling af kronisk syge,, bekæmpelse af ulighed i sundhed og hjælp til kronikere med målrettede sundhedstjek til særligt udsatte, styrkelse af almen praksis og mere patientinddragelse.  

 

Derudover mener jeg, at arbejdsmiljøet skal i fokus. Jeg er i særdeleshed optaget af den tiltagende dominerende plads, arbejdslivet indtager i mange menneskets hverdag med risiko for at miste det gode liv.