CV

Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen, født 3. juli 1963 i St. Brøndum, søn af præstegårdsforpagter Jens Møller Mortensen og sygehjælper Marie Kirstine Mortensen.


Medlem af Folketinget
Socialdemokratiet

Sygeplejerske, salgschef

 

UDDANNELSE

 • Løbende salgs- og lederuddannelse Novartis 2005 – 2007, internt samt eksternt
 • Løbende salgsuddannelse AstraZeneca 2001 – 2004, internt samt eksternt ved Cultivator og Mercuri International
 • LIF-eksamen 2002
 • Specialuddannelse til anæstesisygeplejerske Nordjyllands Amt 1994 – 1996
 • Sygeplejeelev Sygeplejeskolen i Aalborg 1984 – 1988
 • Rødding Højskole 1984
 • Civilforsvarets gruppeføreruddannelse Næstved 1983
 • Civilforsvarets ambulanceskole Næstved 1983
 • Højere Forberedelseseksamen Aalborg Statsgymnasium 1980 – 1982

ANSÆTTELSESFORHOLD

 • 2005 - 2007: Salgschef Novartis
 • 2002 – 2005: Hospitalsspecialist AstraZeneca. Siden 2003 kategoriseret som ”high performer”
 • 2000 – 2001: Lægemiddelkonsulent AstraZeneca
 • 1997 – 2000: Afdelingssygeplejerske Anæstesiafsnit Nord, Aalborg Sygehus (27 ansatte)
 • 1996 – 1997: Færdiguddannet anæstesisygeplejerske med start som souschef for afdelingssygeplejerske ved anæstesiafsnit Nord, Aalborg Sygehus
 • 1994 – 1996: Uddannelse til anæstesisygeplejerske på Farsø og Aalborg Sygehus
 • 1994: Sygeplejerske på Distriktssygehuset i Jakobshavn, Grønland
 • 1992 – 1993: Sygeplejerske Skadestuen/modtagelsen Aalborg Sygehus
 • 1992: Sygeplejerske/voluntør Spedalskhedshospital i Indien
 • 1989 – 1991: Sygeplejerske Skadestuen/modtagelsen Aalborg Sygehus
 • 1988: Nyuddannet sygeplejerske og vikar på medicinsk og neurokirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

UNDERVISNINGS- OG VEJLEDNINGSOPGAVER

 • Foredragsvirksomhed (se under personlige engagementer)
 • Underviser i forbindelse med etablering af børnetransportordning Nordjyllands Amt
 • Underviser på Vendsyssel Sygeplejeskole: anæstesiuddannelsen og jobmuligheder i udlandet
 • Underviser i Sundhedsområdets Kursus- og Udviklingscenter, Nordjyllands Amt: uddannelse af kvalitetskonsulenter
 • Underviser i Sundhedsområdets Kursus- og Udviklingscenter, Nordjyllands Amt: AOF/VUC: opkvalificeringskursus for Aalborg Sygehus i patofysiologi
 • Censor Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejeskolen 1993

PERSONLIGE ENGAGEMENTER

 • 2007: Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 13. nov. 2007
 • Januar 2007: Byrådsmedlem Rebild Kommune. Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Rebild Kommune
 • Januar 2006: Valgt til sammenlægningsudvalget Rebild Kommune sideløbende med arbejde som byrådsmedlem i Skørping Kommune, gruppeformand og medlem af økonomi- og socialudvalg
 • Januar 2002: Valgt som byrådsmedlem Skørping Kommune og som gruppeformand maj 2003. Medlem af økonomi- og socialudvalg
 • Siden 1998: Lokalpolitisk engagement med varetagelse af skiftende tillidsposter
 • 1997 – 2000: Formand for Kunstforeningen Aalborg Sygehus
 • Siden 1992: Foredragsvirksomhed på skoler, uddannelsesinstitutioner og foreninger i sygdommen spedalskhed
 • Siden 1992: Medlem af Spedalskhedsmissionens bestyrelse, herunder medlem af PR- og redaktionsudvalg. Deltaget i flere internationale konferencer om spedalskhed