Bæredygtig vækst

Beskyt miljø og natur I Nordjylland har vi rigtig meget fantastisk natur. Den vil jeg være med til at bevare. Jeg vil sørge for, at vi også i fremtiden har en natur, som vi alle kan gøre brug af.


Derfor er jeg rigtig stolt af den store naturplan, som vi har lavet, og som er ved at blive udrullet. Det er en meget ambitiøs plan. Og det er en meget socialdemokratisk plan. Den vil nemlig sikre en balance mellem natur og landbrug, så iveren efter vækst og produktion ikke kommer til at gå ud over det skrøbelige i naturen og miljøet.

I Danmark har vi rigtig mange opdyrkede arealer, og det må ikke ødelægge hæmme vores muligheder for en endnu bedre natur for dyr og planter i fremtiden. Vækst og miljø skal nemlig gå hånd i hånd mange år ud i fremtiden.

Flemming Møller Mortensen, Socialdemokratiet

 

Vi skal også være på forkant med, hvad naturen kan forårsage af katastrofer, når den bringes i ubalance. Som nordjyder har vi og vores boliger været hårdt ramt af klimaforandringer. Derfor skal vi være meget politisk opmærksomme på at rådgive folk i forhold til konsekvensen af oversvømmelser og stormvejr.